Behandlingar

Vad kostar en behandling?

Se priserna som en vägledning. Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand. Så snart vi har undersökt din mun får du behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna. 

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandhygienisten. Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, och ett högkostnadsskydd.

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 20 år och äldre. Det består av:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, på 150 eller 300 kronor per år beroende på hur gammal du är.
  • Ett högkostnadsskydd, som gör att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Du får ersättning för kostnader över 3 000 kronor under ett år.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård. Tandvårdsbidraget gäller från den 1 juli varje år och för två år i taget.

  • 20-29 år och över 75 år: 300 kronor per år
  • 30-74 år: 150 kronor per år

Exempel: Om du är mellan 20 och 29 år och går till tandläkaren vartannat år har du 600 kronor att använda som delbetalning.

Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan. Du kan spara bidraget i upp till två år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när du har betalat över 3 000 kronor enligt referenspris under en ersättningsperiod.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av kostnaden i ersättning.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av kostnaden i ersättning.

Ersättningen baseras på referenspris

Det är fri prissättning på tandvård. Därför är det viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris.
Om din tandhygienists pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger detta pris till grund för ersättningen.

Ersättningsperiod

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet registreras hos Försäkringskassan. Efter det räknas alla åtgärder under de följande tolv månaderna in i skyddet.

En ersättningsperiod kan inte förlängas. Däremot kan du själv bestämma att avsluta ersättningsperioden i förtid och börja en ny. Det kan vara en fördel när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i högre referenspriser. Därmed får du högre ersättning för den överskjutande delen.

All tandvård ersätts inte

All tandvård ger inte rätt till ersättning. Det kan bero på att vården inte anses kostnadseffektiv eller att behandlingen inte är prioriterad inom det statliga stödet. Du får till exempel ingen ersättning för en krona på de bakersta kindtänderna eller för rotbehandling av visdomstanden. Blekning och annan estetisk tandvård betalas också helt av dig som kund. Det gäller även puts och polering av tänderna för dig som inte har någon risk för tandsjukdomar.

HÖR AV DIG OM DU VILL VETA MER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att ange din e-postadress godkänner du att vi hanterar dina uppgifter och skickar dig nyhetsbrev. Du kan närsomhelst avregistrera dig för fortsatta utskick